Потребителски предпочитания на пазара на строителни материали

Ремонт и строителство Строителни и декоративни материали

предисловие

Работата, проведена за изложението Stroyexpo-99, форума на строителните технологии, имаше за цел да определи категориите, които потребителите оперират при анализиране на офертите и собствените им възможности при закупуване на строителни материали. Има цяла сфера на дейност - доставка. Помолихме представители на тази конкретна област, както и тези, които функционално изпълняват задълженията си, да отговорят на нашите въпроси. Общо са проведени 150 интервюта с представители на тверски организации, ангажирани с набавянето на строителни материали като част от работата. Според броя на персонала, интервюираните предприятия са в следното съотношение:

Брой служители

%

1-10 души

29.1

11-50 души

45.5

51-100 души

13.4

Брой от 101-300 души

9.7

Наброява над 300 души

2.2

Значение на критериите на продукта

В този раздел подчертахме важността на индивидуалните критерии за подбор на стоки от потребителите. Информацията е дадена за всяка група продукти. (В рамките на това проучване разделихме всички строителни материали на пет групи: довършителни материали; изолационни и покривни материали; инженерно оборудване; строителни конструкции; основни строителни материали). Но в началото даваме оценка на критериите. Проценти пред всеки критерий - сборът от отговорите „много важен“ и „важен“. Тоест 97% от всички респонденти на въпроса „колко важно е изискваното съотношение цена-качество за вас при вземане на решение за закупуване на определен вид строителен материал“ отговориха „важно ли е“ или „много важно“.

Оценка на критериите (за всички групи продукти)

критерий

%

Необходима стойност за парите

97.3

Качество преди това тествано

92.6

Екологичност

80.4

По-евтини от аналозите

75.7

Дълъг и успешно предлаган на пазара продукт

66.9

Домашен продукт

56.1

Препоръки на колеги, познати

55.4

Необходими опаковки

44.6

Официални препоръки (министерства, ведомства, комисии)

35.8

Ново за пазара

27.7

Внесени стоки

11.5

Бих искал да отбележа високото място на критерия за екологичност, той е в съседство с безспорните лидери - изискваното съотношение цена-качество и преди това тествано качество. Според нас това не е популизъм, а съзнателна необходимост. По-долу има информация за същите критерии, но разбита на групи продукти. Ред по ред можете да видите разпределението на отговорите на респондентите по отношение на този критерий. Основните моменти са доста сходни. Имахме хипотеза за сходството на критериите за подбор за различни групи продукти. Решихме да го проверим. Резултатите са по-долу.

Материали за декорация

Характеристики на продукта

Много важен%

Важно е,

%

Не е много важно, %

всички

не е важно%

Необходима стойност за парите

61.3

38.7

0.0

0

Качество преди това тествано

45.2

45.2

9.7

0.0

Екологичност

38.7

32.3

22.6

6.5

По-евтини от аналозите

32.3

38.7

25.8

3.2

Домашен продукт

22.6

25.8

41.9

9.7

Необходими опаковки

19.4

29.0

35.5

16.1

Дълъг и успешно предлаган на пазара продукт

12.9

48.4

32.3

6.5

Препоръки на колеги, познати

12.9

48.4

29.0

9.7

Официални препоръки (министерства, ведомства, комисии)

6.5

29.0

32.3

32.3

Ново за пазара

3.2

22.6

67.7

6.5

Внесени стоки

3.2

6.5

71.0

19.4

Изолационни и покривни материали

Характеристики на продукта

Много важен%

Важно е%

Не е много важно, %

Няма значение, %

Необходима стойност за парите

71.0

29.0

0.0

0

Качество преди това тествано

48.4

48.4

3.2

0.0

Екологичност

38.7

48.4

9.7

3.2

По-евтини от аналозите

25.8

48.4

25.8

0.0

Домашен продукт

25.8

29.0

41.9

3.2

Необходими опаковки

22.6

25.8

32.3

19.4

Препоръки на колеги, познати

19.4

48.4

29.0

3.2

Дълъг и успешно предлаган на пазара продукт

16.1

51.6

25.8

6.5

Официални препоръки (министерства, ведомства, комисии)

16.1

25.8

35.5

22.6

Ново за пазара

6.5

22.6

58.1

12.9

Внесени стоки

6.5

3.2

74.2

16.1

Инженерно оборудване

Характеристики на продукта

Много важен%

Важно е%

Не е много важно, %

всички

не е важно%

Необходима стойност за парите

64.3

28.6

7.1

0

Качество преди това тествано

42.9

50.0

7.1

0.0

Екологичност

39.3

28.6

21.4

10.7

Домашен продукт

32.1

32.1

32.1

3.6

По-евтини от аналозите

21.4

60.7

10.7

7.1

Дълъг и успешно предлаган на пазара продукт

21.4

39.3

32.1

7.1

Ново за пазара

14.3

14.3

57.1

14.3

Препоръки на колеги, познати

10.7

35.7

39.3

14.3

Официални препоръки (министерства, ведомства, комисии)

3.6

28.6

42.9

25.0

Необходими опаковки

3.6

32.1

28.6

35.7

Внесени стоки

0.0

14.3

75.0

10.7

Строителни конструкции

Характеристики на продукта

Много важен%

Важно е%

Не е много важно, %

Няма значение, %

Необходима стойност за парите

87.1

12.9

0.0

0

Качество преди това тествано

54.8

41.9

3.2

0.0

По-евтини от аналозите

38.7

38.7

16.1

6.5

Екологичност

32.3

54.8

9.7

3.2

Дълъг и успешно предлаган на пазара продукт

25.8

51.6

19.4

3.2

Домашен продукт

25.8

25.8

38.7

9.7

Препоръки на колеги, познати

12.9

38.7

38.7

9.7

Официални препоръки (министерства, ведомства, комисии)

9.7

38.7

25.8

25.8

Необходими опаковки

9.7

29.0

41.9

19.4

Ново за пазара

0.0

25.8

64.5

9.7

Внесени стоки

0.0

6.5

80.6

12.9

прочети повече

* Статията е на повече от 8 години. Може да съдържа остарели данни